renew europe

Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi

Evropský parlament vyslovil důvěru novému kolegiu komisařů poměrem hlasů 461 pro, 157 proti (89 poslanců se zdrželo hlasování).

Evropskou komisi musí po schválení Parlamentem oficiálně jmenovat Evropská rada. Funkční období nového kolegia by mělo začít 1. prosince 2019. Více informací zde: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/nova-komise/20191121IPR67111/poslanci-schvalili-novou-evropskou-komisi-pod-vedenim-ursuly-von-der-leyenove.