renew europe

Jak nastavit udržitelnou výrobu potravin: strategie EU

Udržitelná výroba potravin není vágní heslo. Představte si ji jako kvalitní, bezpečné a dostupné jídlo na našem talíři a zároveň pro zemědělce zajištěné živobytí. EU připravuje strategii.

Koloběh jídla – od jeho produkce, přes konzumaci až po zpracování odpadu – má dopad na přírodu, bezpečnost potravin a na naše zdraví. Současný řetězec produkce potravin v Evropě není dlouhodobě udržitelný, protože při něm trpí životní prostředí. Proto přišla Evropská komise v květnu 2020 se strategií pojmenovanou „od zemědělce ke spotřebiteli“. V Unii chce nastavit systém, který zajistí jak bezpečnost potravin, tak ochranu přírody.

Jak nastartovat udržitelnou produkci


Strategie pokrývá široké pole aspektů, které se stravováním souvisejí. Sahá od snížení množství používaných pesticidů, přes nová pravidla chovu hospodářských zvířat, minimalizaci plýtvání jídlem, pravdivé údaje na etiketách až po udržitelné a šetrné zemědělství a celkové ozelenění unijní zemědělské politiky .

Strategie doplní existující legislativu EU a vytvoří s ní komplexní rámec, který pokryje celý řetězec produkce, dodávek a konzumace potravy.

Všechny návrhy bude projednávat a schvalovat jak Parlament, tak členské státy a musí nad jejich finální podobou najít shodu.

Hlavní cíle do roku 2030
  • PESTICIDY: snížení množství na polovinu
  • HNOJIVA: snížení používání nejméně o 20 %
  • ANTIMIKROBIÁLNÍ LÁTKY: snížení prodeje těchto látek určených pro použití v zemědělství a rybochovu na polovinu
  • EKOLOGIE: využití čtvrtiny zemědělské půdy k bio produkci

Více na stránce Evropského parlamentu.

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200519STO79425/potraviny-a-zemedelstvi-jak-to-delat-zdrave-a-udrzitelne (2021)