renew europe

Martin Hlaváček vystoupil na plénu EP k návrhu rozpočtu na rok 2021 v oblasti rybolovu

Martin Hlaváček vystoupil 11. listopadu 2020 v rozpravě na Plenárním zasedání Evropského parlamentu k Zprávě týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021.

Děkuji pane předsedo, milí kolegové,

jako zástupce Výboru pro rybolov sleduji s velkým znepokojením vývoj navrhovaného rozpočtu. Rozpočet na rok 2021 je zvlášť důležitý, protože přichází v čase ekonomické nestability. Tento rozpočet by měl zejména pomoci plnit nové cíle Evropské unie jako je Zelená dohoda, jejíž plnění bude značně nákladné.

To by samo o sobě mohlo odůvodnit navýšení rozpočtu na rok 2021. Avšak rozpočet je naopak nižší, přestože celé odvětví rybolovu a akvakultury čelí bezprecedentní krizi. Toto odvětví trpí v důsledku obrovského poklesu poptávky produktů v celé Evropě.

Ještě netušíme, kolik dalších zastavení ekonomiky v důsledku šíření nemoci Covid19 Evropu čeká.  Hotely a restaurace jsou v mnoha členských státech stále zavřené, což značně snižuje poptávku po produktech rybolovu a obchodních příležitostí pro naše rybáře tak není mnoho.

Rozpočet navržený Evropskou Komisí (825 milionů EUR) je výrazně nižší, než jaký bude pro toto odvětví potřebné. Pokles závazků ve srovnáním s rokem 2020 je o 13,5 %. Rada navrhla ještě nižší rozpočet (754 milionů EUR). To je naprosto nezodpovědné a nepřijatelné.

Z tohoto důvodu text navržen naším Výborem pro rybolov, který se bude hlasovat v rámci tohoto plenárního zasedání, navyšuje rozpočet týkající se části Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) tak, aby byla v souladu s původním postojem Evropského parlamentu k ENRF 2021-2027, protože právě tento postoj pomůže těm, kteří se ocitnou v nouzi. Proto musíme v Evropském parlamentu hlasovat pro obranu odvětví rybolovu a podpořit pozměňovací návrhy předložené Výborem pro rybolov. Pouze to by pomohlo ENRF na rok 2021.

Děkuji.