renew europe

Příspěvek Martina Hlaváčka během rozpravy v plénu EP: 18. 10. 2021 - Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

Poslanec Evropského parlamentu vystoupil v rozpravě během říjnového plenárního zasedání v roce 2021 ke zprávě Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Martin Hlaváček (Renew) – Paní předsedající, paní komisařko a kolegové, strategie Farm to Fork má jistě mnoho ambiciózních cílů. Zda těchto cílů dosáhneme, bude záviset především na tom, jestli budou mít podporu společnosti a především těch, kteří jsou k nim nejblíže – našich zemědělců.

Legislativní návrhy musí být proto věrohodné, uskutečnitelné a musí zaručit prosperitu evropského zemědělství a potravinářství. Pokud budeme tedy pouze tendenční a nebudeme věnovat pozornost studiím dopadů, dopustíme se řady selhání a omylů stejně jako se nám to podařilo v minulosti např. u automobilů. Jenom s tím rozdílem, že bez auta se chvíli obejdeme, ale bez produkce evropských potravin asi těžko.

Pokud ztratíme podporu zemědělců, je jen otázkou času, kdy ztratíme podporu celé společnosti. Dále se ptám: Kde jsou závazky pro další články řetězce? Proč mají přispívat méně než zemědělci? Doufám, paní komisařko, že to ještě napravíte.

Přepis celé rozpravy zde.