renew europe

Vystoupení Martina Hlaváčka na Plenárním zasedání k Společné zemědělské politice

Martin Hlaváček vystoupil na Plenárním zasedání v rámci společné rozpravy k Společné zemědělské politice

Krajina, venkov, zemědělci, spotřebitelé a  občané čekají už třetím rokem na ustanovení směřování Společné zemědělské politiky a vize pro venkov. Už bychom neměli dále váhat. Občané nechápou, proč nejsme schopni se dohodnout, obzvláště v této složité době. Kdo se nechce dohodnout, vážně riskuje podporu evropského projektu a pomáhá těm, kdo chtějí evropský projekt rozvrátit. Jsem rád, že naše frakce Renew Europe mezi takové nepatří a je součástí dohody o zelené architektuře Společné zemědělské politiky a ambiciózního plánu, který bude lépe a účinněji chránit naší půdu, vodu, vzduch a krajinu. A to, jak víte, nelze dělat bez zemědělství a venkova. Zemědělství a venkov budou součástí tohoto řešení a zároveň mají jistotu, že jejich úsilí bude podpořeno dostatečnou podporou a ekonomickou životaschopností. Zároveň se musí jednat o řešení, které zachová Společnou zemědělskou politiku a zabrání nespravedlivým zásahům do konkurenceschopnosti. Přejeme si, aby výsledek našeho hlasování v tomto týdnu nebyl jenom změtí protichůdných výkřiků, ale srozumitelnou a promyšlenou politikou. Jedině tak budeme důstojným partnerem pro Radu Evropské unie a Evropskou komisi v následujících jednáních. A jedině tak občané pochopí, jak zásadně a přitom životaschopně tuto důležitou politiku můžeme reformovat.