renew europe

Evropský parlament vyzval k jednotné reakci EU na nové americké tarify

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali k podpoře zemědělců a výrobců potravin, kteří jsou trestáni za spor o Airbus.

Od října 2019 se USA rozhodly zavést novou valorickou celní sazbu ve výši 25% na některé zemědělské produkty a některé nezemědělské produkty a valorickou celní sazbu ve výši 10% na nezemědělské produkty v reakci na spor o dotace pro společnost Airbus. Toto protiopatření bude mít velký dopad na zemědělství v EU, proto poslanci Evropského parlamentu dnes přijali usnesení, ve kterém vyzývají Evropskou komisi, aby pomohla zmírnit účinky cel a aby prošetřila dopad těchto protiopatření na postižená odvětví a na vnitřní trh EU.

Poslanci Evropského parlamentu také vyjádřili hluboké znepokojení nad tím, že zemědělství a potravinářský průmysl EU utrpělo škodu způsobenou sporem v nesouvisejícím odvětví, vyjádřili politování nad rozhodnutím Spojených států uvalit cla na tak mnoho zemědělských produktů a dále hluboké politování nad tím, že USA neprojevily zájem v reakci na snahy EU nalézt včas ještě před uplatněním celních sazeb společné řešení dlouhodobého sporu Airbus/Boeing.