renew europe

Přehled vybraných témat jednání Plenárního zasedání EP v Bruselu 19. - 23. října 2020

Jaká hlavní témata se projednávají během Plenárního zasedání EP v Bruselu 19. - 23. října 2020?

Právě probíhá jednání Plenárního zasedání v EP v Bruselu, během kterého parlament zveřejní svá očekávání od aktu o digitálních službách, a především se bude hlasovat o budoucnosti zemědělské politiky EU.

V pondělí byly předmětem rozpravy požadavky poslanců v souvislosti s regulací digitálních služeb včetně online platforem a internetových obchodů, o těchto požadvcích se bude následně hlasovat v úterý. Připravovaný akt o digitálních službách (DSA) umožní Unii tvořit digitální služby i v zahraničí. Výbory EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) a pro právní záležitosti (JURI) ve dvou samostatných legislativních usneseních vyzývají Evropskou komisi, aby se při přípravě aktu o digitálních službách, který má být předložen do konce roku, zaměřila i na odstraňování současných nedostatků v online prostředí.

O budoucnosti Společné zemědělské politiky EU poslanci Evropského parlamentu diskutovali v úterý, kdy v rámci rozprav vystoupil Martin Hlaváček se svým příspěvkem do debaty. Hlasovat se budou reformní návrhy: Společná zemědělská politika - podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV; Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování; Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými.

Hlasování o reformních návrzích by se mělo v průběhu odehrát v průběhu celého týdne a poslanci schválený text by měl představovat mandát Evropského parlamentu pro vyjednávání s Radou (ministrů) EU o konečné podobě nových pravidel.