renew europe

Prevence chorob zvířat v Evropě

Kulatý stůl v Evropském parlamentu projednal zásadní roli vakcín při prevenci chorob zvířat v Evropě.

Dne 19. listopadu jsme v Evropském parlamentu spolu s organizací AnimalhealthEurope a dalšími zúčastněnými stranami diskutovali o zásadní úloze vakcín při prevenci chorob zvířat v Evropě. Hlavní myšlenkou celé akce byla dlouhodobá strategie EU „prevence je lepší než léčba“, přičemž k řešení budoucích výzev je nutné vyvinout nové vakcíny a také dbát odpovědného užívání antibiotik. Potřebné je rovněž zajištění dostatečných finančních zdrojů pro výzkum dalších způsobů ochrany zdraví zvířat, neméně důležitá je však také náprava nesprávně formovaného společenského vnímání problematiky prostřednictvím vhodné komunikace s veřejností.

Akci jsme uspořádali spolu s kolegyní Simone Schmiedtbauer (EPP, AT), se kterou jsme se dohodli na pokračování těchto diskusí v rámci Evropského parlamentu, kde také budeme hledat způsoby, jak nadále zlepšovat situaci týkající se zdraví zvířat.

Více informací zde: https://www.animalhealtheurope.eu/resources/89:preventing-animal-diseases-in-europe.html