renew europe

Martin
Hlaváček

poslanec Evropského parlamentu,
nestraník za hnutí ANO 2011

Martin Hlaváček

Let’s Renew Europe together

Do Evropského parlamentu jsem byl zvolen v roce 2019 za hnutí ANO 2011, které je součástí evropské frakce Renew Europe. Jsem členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a náhradníkem ve Výboru pro hospodářství a měnu (ECON) a pro rybolov (PECH). Jsem také členem několika parlamentních delegací, které rozvíjí vztahy Evropské unie s Tureckem a se Spojenými státy americkými.

+ Více o mně

„Do Evropského parlamentu jsem se rozhodl kandidovat v první řadě s cílem hájit a aktivně prosazovat zájmy České republiky, a to zejména v oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova“

Napište mi