renew europe

COVID-19: Komise stanovila koordinovanou reakci EU na ekonomické dopady koronaviru

COVID-19 je závažnou mimořádnou událostí v oblasti veřejného zdraví pro občany, společnost i hospodářství. Infekce se nevyhnula žádnému z členských států. Jde zároveň o velký otřes pro hospodářství EU. Komise proto dnes předkládá okamžitou reakci, jejímž cílem je zmírnit socioekonomický dopad viru COVID-19 a která klade důraz na koordinovanost evropské reakce.

 Více na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_459