renew europe

Workshop – Zdanění digitální ekonomiky

Workshop v Evropském parlamentu na téma zdanění digitální ekonomiky

V minulém týdnu v Evropském parlamentu proběhl workshop na téma Zdanění digitální ekonomiky související se zprávou o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, danové rezidenství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky. Martin Hlaváček je spolu s Andreasem Schwabem za EPP zpravodajem u této zprávy.

Workshop nabídl prezentace a postřehy expertůna digitální daně. Prof. Dr Jeffrey Owens představil hlavní výzvy spojené se zdaněním digitální ekonomiky, také se zabýval mezinárodním danovým systémem, který je předmětem jednání OECD.  Prof. Dr. Anne Van de Vijver mluvila o oteveřeném a dynamickém přístupu k spravedlivé dani v EU.

Druhý panel uvedl Martin Hlaváček slovy: „Je nutné nálezt řešení zdanění digitální ekonomiky, již nemůžeme déle čekat.“ Eli Hadzhieva představila současný stav zdanění v EU spolu s referencemi v mezinárodní sféře. Workshop uzavřel David Mojarona prezentací o digitální dani platné v Itálii. Záznam workshopu je dostupný zde: http://bit.ly/2LW8r1t.